Кога Събитие
13.09.2021
Целия ден
Мрежи от независими пространства: Токио
Морска градина, Варна
13.09.2021
14:00 - 19:00
Станислава Стоянова в Галерия 8
Галерия 8, Варна
13.09.2021
15:00 - 18:00
August in Heart - зона НИРА АРТ
Зона НИРА АРТ, Варна