Кога Събитие
03.08.2020
10:00 - 18:30
Фантазмемоария на Валери Ценов
Арт галерия Ларго, Варна
03.08.2020
11:00 - 15:00
Очакване на Елена Стоева
Арт галерия Le Papillon, Варна
03.08.2020
14:00 - 20:00
Страсти на Атанас Парушев
Галерия 8, Варна
03.08.2020
21:00 - 22:30
Приятели?
Лятна сцена „зад театъра“, Варна