Днес е 19.07.2024

Многосекторна конференция дискутира приноса на Варна в развитието на творческите и културните индустрии и насърчава партньорството

24.03.2023

Конференция "Творчески партньорства"
На 29 и 30 март Варна ще бъде домакин на форума „Творчески партньорства“. Това събитие цели да привлече фокуса върху ролята на творческите сектори за развитието на местните общности и регионалните икономики. То ще осигури подиум за обсъждане на широк спектър от актуални теми, свързани с бизнес развитието, нуждата от сътрудничество и образователни реформи. 

Конференцията „Творчески партньорства“ обединява представители на различни сектори от творческата икономика на варненския регион, активни в областта на сценичните и визуалните изкуства, филмовата индустрия, фотография, култура, нови медии и др.

На фокус през първия ден на събитието ще бъдат една част от ярките примери за успешно предприемачество в творческата икономика, които съдействат за разнообразяване на културния живот в града чрез атрактивни предложения от танцови хип-хоп спектакли, филмови фестивали, арт- изложби и т.н. Във втория ден на събитието ще бъде обстойно дискутирана ролята на фестивалите и други форми за представяне на изкуството и културата за повишаване атрактивността на туристическата дестинация. Към лекторите на събитието през този ден ще се присъединят както представители на община Варна, консултанти, участващи в процесите на планиране и оценка на фестивали и културни събития, така и изследователи и практици в областта на туризма. Целта е стойността на творческата икономика да бъде представена и през призмата на други важни индустрии, използващи ефектите на КТИ. В края на всеки от двата дни са предвидени сесии, посветени на възможностите за подобряване на обучението и сътрудничеството с КТИ.

Форумът „Творчески партньорства“ е добра възможност за създаване на нови контакти и партньорства. То се стреми да насърчи заинтересованите страни – операторите от целевите сектори, но и бизнеса извън КТИ и публичните органи да увеличат своята ангажираност, подкрепа и участие в творческата икономика.

Форумът е отворен за всички заинтересовани страни и участието в него е напълно безплатно. Той ще се проведе в конферентната зала на организаторите – Висше училище по мениджмънт (ул. „Оборище“ 13А). Поради ограниченият брой места е необходима предварителна заявка чрез попълване на регистрационна форма: https://forms.gle/1ACT8xwSQkiwZXT28

ПРОГРАМАТА на конференцията можете да изтеглите от ТУК: https://artvarna.net/wp-content/uploads/2023/03/2.-Programa_ver_F.pdf

Конференцията се провежда като част от проект FENICE: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в културните и творческите индустрии чрез интердисциплинарно обучение, който е финансиран от програма Еразъм +.

Източник на информацията: Висше училище по мениджмънт https://vum.bg/bg/

Други