Днес е 23.04.2024

Варненските музиканти и нотопечатници от втората половина на ХIХ век до 1944 г.

20.02.2023
Варненските музиканти и нотопечатници
от втората половина на ХIХ век до 1944 г.

На 21 февруари 2023 г. от 15.30 ч. е представянето на
новото електронно издание „Варненските музиканти и нотопечатници
от втората половина на ХIХ век до 1944 г.: Из колекциите на
Регионална библиотека „Пенчо Славейков” със съставители проф. д-р
Константин Кукушев и Росица Тодорова.


Изданието е реализирано като част от отбелязването на 140-
годишния юбилей от създаването на институцията. Целта е да се разкрие и
популяризира богатството на съхранените документи във фондовете на
библиотеката, които да са от полза на специалистите и широката
общественост с интереси в областта на музикалното изкуство във Варна в
периода от втората половина на ХIХ век до 1944 г.


В обособените тематични раздели е представена информация за
водещи моменти от музикалния живот на Варна, които характеризират
мястото и значението на града в изграждането на българската музикална
култура след Освобождението, дейци с принос за развитието на учебното
дело, художествената самодейност и творчеството на Добри Христов,
Александър Кръстев и Милан Митов.


Основен акцент е поставен върху издателствата във Варна, които
отпечатват ноти. Малко известен факт е, че „Луи Нитче” е една от първите
нотопечатници, открити в страната след Освобождението. В раздел
„Издателства” са представени нотни издания на варненски музиканти,
ценни с това, че носят характерните особености на своето време.

Начало: 21 февруари 2023 г. от 15.30 ч. в Изложбеното
фоайе на РБ „Пенчо Славейков” – Варна на адрес бул. Сливница No34.

Източник на информацията: РБ „Пенчо Славейков“ – Варна

www.libvar.bg

Други