Днес е 27.05.2024

Витражи и пластики от стъкло в Градската галерия на Варна

23.09.2021
Йордан Нарлиев, пластика
Йордан Нарлиев, пластика

Димитър Нарлиев и Йордан Нарлиев се представят в Градската художествена галерия на Варна с художествено стъкло, създадено с различни техники на обработване.

Откриването на изложбата е на 24 септември, петък, от 18:00 в Градската художествена галерия.

Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна, представя изложба художествено стъкло – рядкост за артистичния живот на морската столица. В нея ще видим витражи на художника Димитър Нарлиев, който е утвърден автор в областта на декоративно-монументалното изкуство и е популярен със своите стенописи и мозайки. Фототабла допълват изложбата с неговите многобройни реализирани проекти.

Художникът Йордан Нарлиев участва в експозицията с пластики от стъкло. Някои от тях са изработени с художествената техника на топене и ръчно огъване на стъкло, а други чрез сечене и полиране. Художникът изследва начина, по който материята трансформира светлината и изгражда пространствена форма.

Изложбата представя Доротея Павлова, уредник в ГХГ – Варна:

За първи път в Градската художествена галерия „Борис Георгиев”- Варна се представя съвместна изложба на двама автори, утвърдили се с художествен опит в изкуството на стъклото – Димитър Нарлиев и Йордан Нарлиев.

Работата със стъкло е трудна и предизвикателна. Тя изисква както технологични знания за материята, така и пластично мислене, за да се създаде изкуство с високи естетически качества.

Димитър Нарлиев представя в експозицията три витража. Те са създадени по класическа технология – ръчно изработени стъкла, съединени с оловни профили, наречени шпросни. Стъклото е оцветено в масата си. Исторически витражът възниква през 12. век в Европа като елемент на готическата архитектура. Способността на стъклото да пропуска светлината се използва в храмовото пространство с идеята визуалното да отвежда към духовното и да внушава божествения свят от искряща красота. Освен в катедралите витражът е познат и в сгради на светската власт – замъци и резиденции, в които произведенията на това високо изкуство неизменно асамблират с архитектурата. Изкуството на витража, което е двуизмерно, изисква умело овладяна рисунка с употреба на плавна и изящна или прецизна и категорична линия. Произведенията на Димитър Нарлиев, изпълнени като орнаментални, сюжетно-декоративни, фигурални или геометрични композиции, хармонират с пространството на екстериора. В някои произведения авторът третира образите живописно с декоративна рамка, друг път композира образи-символи или образи-алегории (например – книга, азбука) в различни плоскостни равнини. Някои произведения се характеризират с повече сантименталност и символичност, а други се отличават с насечен, фрагментиран характер и мозаечна структура, но при всички творби на Димитър Нарлиев се открива силно монументално чувство. То е присъщо и на мозаечните пана, реализирани в градска среда във Варна и Белослав. Мозайките са комбинация от естествен камък, гранитогрес, смалт и масивно стъкло. Публиката може да се запознае с тях чрез документалните фототабла, представени в експозицията.

Изразителните възможности на стъклото като материал на триизмерни пластики е изследвал в своето изкуство художникът Йордан Нарлиев. Той представя в изложбата двадесет и осем скулптури, изработени по технологиите на топене и ръчно огъване на стъклото, както и полиране. Полирането е техника на студена обработка на материала, която е скулптурна по своята същност. Използвайки качествата на материята като пластичност и прозрачност Йордан Нарлиев постига в някои свои творби ефекта „обем в обем”, без да се разрушава целостта на формата. Придаването на плавна динамика като една от същностите на стъклената материя, стереометричните и пластичните обеми, слепените повърхности, нематериалното въздействие на светлината и цветът в творбите на Йордан Нарлиев го превръщат в скулптор на сетивната форма. Художникът притежава оригинално усещане за материала и неговите съчетания. Пластиките от стъкло и дърво, организирани в хоризонтални равнини или такива, обособяващи вътрешни пространства, както и вертикалната пластика, в която стъклото е оцветено и осветено по начин, отпращащ към арт информел свидетелстват за това, че авторът измества съвременното изкуство на художественото стъкло от полето на приложното и го ситуира в областта на изящното. „Стъклото пропуска и събира света преобразен. От всеки ъгъл очите се наслаждават на друга неочаквана гледка” – казва авторът.

Двамата художници демонстрират в изложбата оригинален възглед и професионализъм. Всеки от тях внася собствен технически подход и изобразителен език в изкуството на витража и стъклопластиката.

Димитър Нарлиев е роден в с. Лесово, Ямболска област, през 1958 г. През 1961 г. семейството му се установява в град Белослав, където Димитър Нарлиев завършва основно образование. Продължава обучението си в Художествената гимназия в град Казанлък, след което се дипломира в ВИИИ „Николай Павлович” – София, специалност „Стенопис”. Димитър Нарлиев живее и работи в Белослав. Твори в областта на проектирането и изпълнението на монументалните художествени техники – мозайка и витраж.

Йордан Нарлиев е роден в град Русе през 1956 г. Художествено образование завършва в Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа”, специалност „Резба”. С художествено стъкло се занимава в последните шест години. Учил се е от художниците Данаил Николов и Борислав Коруджиков. Представял е изкуството си в редица колективни изложби, по-важни от които са: Национална изложба „Скулптура Варна – София – Берлин”, колективна изложба „Пробуждане” в галерия „Евдокия Арт Глас” – София, Международно биенале на стъклото – 2017, 2019, 2021 г., Международен пленер „Ясна поляна”. Отличен е с награда на Община Варна от ежегодната изложба на Сдружение на варненските художници „Св. Лука” през 2020 г.

Откриването на изложбата е на 24 септември, петък, от 18:00 ч.

Изложбата може да се види до 14 октомври 2021 г. в ГХГ – Варна на ул. „Любен Каравелов“ 1.

Снимки и репродукции: Александър Николов

http://varnacityartgallery.com

Други