Днес е 14.06.2024

Изложба на Галина и Рафи Шехирян в Градската художествена галерия на Варна

08.07.2021

С тази изложба варненската публика ще види произведения на едни от първите новатори, съвременни български художници от 80-те години на ХХ век.

Откриването е на 9 юли в 18:00, ще присъстват Галина Шехирян и синът на художниците Джулиан Шехирян.

Двама български художници – Галина и Рафи Шехирян – преминават през полетата на вдъхновение, които ги отвеждат от България в САЩ. Имат трайна следа в българските визуални изкуства. Той – с философската си вглъбеност, тя – с преобразените предмети от стария бит и стъклопластиките си.

След загубата на Рафи, Галина продължава своя артистичен път, но улавя всяка възможност да възстанови в творчески акт времето, когато двамата са едно. Такава възможност е изложбата в Градската художествена галерия “Борис Георгиев” – Варна, която се открива на 9 юли. В нея варненската публика ще има привилегията да види рядко показвани в България творби на Рафи Шехирян и произведения на Галина Шехирян от различни периоди в нейното творчество.

Нина Локмаджиева

Изкуството на двамата артисти представя изкуствоведът Румен Серафимов, който е куратор на проекта и ще открие изложбата:

Рафи Шехирян

Рафи Шехирян 1
Рафи Шехирян

“Рафи Шехирян завършва Националната художествена академия през 1981 г. и става част от новото силно поколение в българското изкуство тогава. Негов професор е един от големите и свободомислещи творци, Марин Върбанов, който високо оценява таланта и интелекта на своя студент и му дава пълна свобода. Рафи се занимава с живопис и, непонасящ нормите на тоталитарното общество и изкуство, се стреми да култивира в себе си модерно мислене и изразяване. Само няколко години след завършването на Академията той вече е постигнал стилова индивидуалност и то необичайна, неконвенционална, извън приетите и наложени естетически канони. Ерудиран и склонен към философско мислене, той притежава способността да създава стройна и непоклатима естетическа основа на своите търсения.

Рафи Шехирян 2
Рафи Шехирян

В началото се обръща към  абстрактно-експресионистичната живопис, в която свободно  изразява темпераментната си и чувствена природа. След кратък период на импулсивни, хроматично-звучни и емоционално-наситени изображения той преминава към абсолютно противоположна като стил образност. Появяват се условно наречените „чертежи“, които са изключително своеобразни и нестандартни за художествената ни култура. В тях е създадена изчистена от всичко конкретно знакова структура не на нещо друго, а на човешки и обществени отношения. Тези  странни, свръхпрецизно и рационално разграфени и изрисувани с туш и рапидограф „картографии“, са аскетични като цвят, а най-често са черно-бели. Те въздействат с категоричната линеарна ритмика, с изяществото и финеса си, с поразителното си въображение. Особени абстрактни фигури в ясно разграничени зони обозначават движения и стълкновения, единичност и общност, бунт и самота, затваряне в рамки, разчупване на граници, доминация на власт, преклонение и подчиненост, процесии и ритуали. Разпознава се и фалическото, а цялата сложна композиция е пронизана от ритъма на линеарните форми и структури.

Рафи Шехирян 3
Рафи Шехирян

Тези абстрактно-имагинерни изображения, разположени изцяло в плоскостно пространство, представляват лично  негова, оригинална азбука на взаимоотношенията и състоянията в света. Те са неговите персонализирани, концептуални „документи“ за живота му в тогавашното несвободно тоталитарно битие. Те са символично и кодирано образно писмо, което е  достатъчно ясно, за да бъде  разчетено.

В съвременното българско изкуство не се открива нищо подобно на стиловото своеобразие от „чертежите“ на Рафи Шехирян. Тази уникалност е рядко постижима и е доказателство, че художникът е сред първите новаторски личности в най-съвременния период на визуалната ни култура.

През 1985 г. Рафи Шехирян  преминава към нов стилово-пластичен маниер на изразяване и променя абстрактно-конструктивистичното, знаково-концептуалното и рационално-философското интерпретиране на света от своите неподражаеми „чертежи“. Творбите му отново са своеобразни картографии, но вече на друга, по-природна и по-одушевена среда с по-конкретни очертания ‒ среда, погледната отгоре, отвисоко. Тези многобройни рисунки и картини са като фрагменти от земна повърхност с безкрайно, отворено пространство. Светли и празнични, в тях се очертават контурите на пътища и човешки обиталища и по детски се разиграват радостни сцени. Наслаждението от общуването с природата и човешките градежи, артистичната игра и поетичното съзерцание доминират в тези творби и поднасят искрящата си белота като образна и интелектуална антиномия на един тягостен, сиво-черен период на метафорична рефлексия на тъмните житейски и обществени състояния. Дълго търсени и продължително уплътнявани са картините на Рафи, за да ни подарят едно деликатно, изтънчено живописване и да ни заблудят, че са направени на един дъх.

След 1990 г., когато Рафи Шехирян живее вече в Ню Йорк, изкуството му приема нова стилова и смислова метаморфоза. Художникът се вглежда в дълбинните душевни състояния, в подсъзнателните  импулси и психичните терзания на хората от улиците и метрото на огромния мегаполис. Разпознава белезите на самотата, неудовлетвореността и безнадеждността в напрегнатото съвременно битие, открива бездните на духовното опустошение, а и посочва понякога символичните знаци на смъртта. В тъмните хармонии на един особен и сериозен неопримитивизъм той се стреми да въплъти драматичните тонове на един човешки  свят, разтърсван от екзистенциални колизии, крушения на надежди и идеали, и все по-фаталното усещане  за загуба на човечността и свободния дух.

Безусловно Рафи Шехирян  е философът-мъдрец в българското съвременно изкуство. 

Галина Шехирян

Галина Шехирян завършва  Националната художествена  академия през 1981 г. при изключителния професор и художник Марин Върбанов. Още великолепната й дипломна работа показва склонността й към художествено изразяване с едри мащаби и модерни пластически форми, както и стремежа й да бъде далеко от стандартното мислене и подражателната образност. След известно мълчание и вътрешно натрупване тя създава изящни произведения, в които с поразителен вкус, прецизност и чистота съчетава текстил, метал и дърво, за да постигне изразителни съотношения между различни материи и по абстрактно-условен начин  да обозначи взаимодействието между различни сили и същности.

Галина Шехирян  1
Галина Шехирян

После неочаквано и изненадващо се появяват творбите й от дърво. В тях Галина Шехирян открива пластическата красота и изразителност на старите предмети и пособия от някогашния бит, на диканята, веялката, яслата, греблата и много други. Тя ги изравя от забравеността, в която отдавна са захвърлени, и ги вгражда в основата на своите произведения. Със смайващо въображение, с изтънчен усет за форма, конструкция и живописност, тя им вдъхва нов и съвсем друг живот. Превръща ги в странни идоли, от които струи силата и топлината  на въплътеното в тях човешко съществуване. Създава сакрални знаци на художествената памет за бързотечащото време, които натоварва с ритуалност, като ги включва в необикновения ритуал на естетическото общуване и съзерцание. По оригинален и органичен начин тя съединява родовото, древното, наслоеното във времето и в материята на предметите човешко преживяване, с модерния порив за абстрактно формообразуване  и универсално пластическо внушение. 

Със своите прекрасни дървени пластики, в които предметно-вещественото и конкретно-функционалното съдържание е превъплътено в изразителен пластически обект с изцяло  символично и естетическо внушение, Галина Шехирян няма аналог в изкуството на 1980-те години, когато създава тези творби. С тях тя става  новатор и един от най-талантливите съвременни художници на България.

Галина Шехирян 2
Галина Шехирян

През 1990-те години, когато със съпруга си Рафи Шехирян живеят в Ню Йорк, Галина Шехирян се отдава на творческа дейност, свързана с художествената стъклопластика. Използва старата техника Verre Eglomise, позната още от древноримския период и от Ренесанса. С нея създава изключително естетични творби с изразителна форма и богата цветност. Безкрайните й професионални умения в работата с художествените материи и технологии заедно с високия вкус в композирането на абстрактни форми и колоритни хармонии, бързо й създават висока репутация в американските галерии и артфоруми за художествено стъкло. В нейните съдове и свободни пластики, притежаващи особено, скъпоценно излъчване и обаяние, са съчетани безупречна живописна хроматичност, чистота на формата и изящно, сетивно внушение на истински и рядък художествен обект.

През последните години Галина Шехирян пребивава все по-често в България и насочва вниманието си този път към живописта. В серия от картини тя създава особени концептуални диалози със своя починал съпруг, като вгражда части от негови рисунки в абстрактната тъкан на творбите. Постига впечатляващи пространствени и символични съотношения на изобразителните зони, които носят смислов контекст за тукашно и отвъдно, за скъпи спомени и трайни следи, за духовно общуване през времето, за разговор на душите чрез образните знаци, за незаменимост и неизличимост и още много.

Галина Шехирян 3
Галина Шехирян

В друга серия творби Галина Шехирян се оставя на отдавнашния си импулс и страст да композира свободно форми в едно по принцип отворено, модерно пространство. Тези форми са конструктивно и геометрично ясни и категорични. Те са разположени в сложно изградено и наситено живописно поле, което понякога е нежно, тихо и деликатно, а друг път е силно декоративно и звучно. Абстрактната метафизичност на нейния стил, безупречното композиране на пластичните структури и великолепните колоритни тоналности носят несъмнена радост за душевните сетива, уморени от агресивните и перверзни внушения на съвременната визуална среда. Естетическата хармония в нейния същностен духовен смисъл и в безусловната й ценност за културния човек, винаги е изпълвала и одухотворявала изкуството на Галина Шехирян във всички  негови проявления и метаморфози.”

Откриването е на 9 юли в 18:00, ще присъстват Галина Шехирян и синът на художниците Джулиан Шехирян. Изложбата ще бъде експонирана в ГХГ – Варна до 31 юли 2021.

Снимки и репродукции: личен архив Галина Шехирян и Александър Николов

http://varnacityartgallery.com

РАФИ ШЕХИРЯН

1952

Рафи Шехирян е роден в София на 25 април.

1976‒1981

Следва в Националната художествена академия в класа на професор Марин Върбанов, където среща бъдещата си съпруга Галина Шехирян. Дипломните им работи са изключително впечатляващи и нестандартни за тогавашните академични норми. Те са новаторски израз на концептуално мислене, което професорът им внася в своята преподавателска практика след завръщането си от Париж. Той дава пълна творческа свобода на студентите си и Рафи Шехирян започва да експериментира с различни материали, изразни средства и посоки на мислене. Това до голяма степен поставя основите на художествените му търсения по-късно. В края на 1970-те години Рафи е в ядрото на първата артистична общност в България, наречена „Куков ден“, която инициира прояви, свързани със съвременните визуални изкуства ‒ хепънинги, пърформанси, инсталации и пр.

1981‒1987

Преподава история на изкуството и естетика в Националното художествено училище в Трявна. Тук Рафи се изявява като изключително обаятелен и ерудиран учител, радващ се на огромен респект сред ученици и преподаватели, като оставя ярка и трайна следа след себе си. Годините, прекарани в Трявна, са време на творчески търсения в живописта, на експерименти с различни изразни средства и материали, в резултат на които той достига до уникален стил и пластическа образност със силно изразена склонност към многопластово концептуално мислене. Създава така наречените „чертежи“ ‒ особени знакови диаграми и структури, изпълнени с туш и рапидограф на чертожна маса в маниера на „компютърната графика“. В основата на смисловия им контекст е биографията на индивида и нейното абстрактно интерпретиране в лабиринта на обществото и на неговите бюрократични институции. В Трявна Рафи среща художниците Димитър Казаков и Цветан Колев, с които споделя сходни идеи за изкуството и с които преживява вълнуващи разговори и дискусии, които много често водят до нови посоки на естетически търсения.

1987

Рафи и Галина Шехирян откриват съвместна изложба от рисунки, живопис и пластика в галерия „Раковски“ 108, София, „която е убедителна антитеза на всякакво съмнение, свързано с конформизма на част от младото ни изкуство“ (Стефан Шишков), и която се радва на широк и възторжен отзвук в артистичните среди. Няколко месеца по-късно изложбата е представена и в изложбената зала на СБХ, Варна.

1988

След десетгодишни откази за пътувания извън България, Рафи и Галина Шехирян успяват да получат изходна виза за Австрия и прекарват следващата година и половина в емигрантски лагер, където преминават през процедура за постоянно пребиваване в САЩ.

1990

Те се установяват в Ню Йорк, където живеят през следващите десет години. Рафи започва работа в Roth Inc. като текстилен дизайнер, а в свободното си време се радва на това,

за което е мечтал от студентските си години ‒ да има достъп до световните музеи и културни институти, които за него са източник на вдъхновение. Тук той открива Americana и Су Twombly, Basquiat и Frida Kahlo, Art Brut и Keith Haring, Nusrat и Chavela Vargas.

Тези нови влияния променят артистичния му светоглед и той отправя поглед към неосъзнатото, към скритото, към дълбините на човешката душа. В следващия си период той прави портрети на хора от нюйоркските улици и метро ‒ хора самотни, социално неадаптирани и духовно дезориентирани.

1998

Галина Шехирян създава Gali Studio зa рисувано стъкло. В студиото се включва и Рафи Шехирян. Той открива богатите възможности, които предоставя ренесансовата техника за рисуване върху стъкло verrе eglomise и създава уникални и функционални стъклени съдове. През следващите години те участват в най-реномираните журирани изложения в САЩ, като работят с над 250 галерии и си спечелват име на водещо студио между колекционерите на стъкло.

2011

Рафи Шехирян умира в трагичен инцидент на 30 август в Ню Джърси, САЩ.

2017

„Следите на Рафи: Американски откровения“ ‒ картините от последния период на Рафи Шехирян са представени от сина му Джулиан Шехирян в галерията за експериментално изкуство Rhizome във Вашингтон, САЩ. Те са съпроводени с аудиозапис на дискусия между Рафи и Джулиан върху творческия процес и замисъл на последните му творби.

2018

Проф. Аксиния Джурова открива „Припомняне“ ‒ ретроспективна изложба на Рафи и Галина Шехирян в галерия „Контрасти“, София.

2021

Открива се изложба на Галина и Рафи Шехирян в Градската художествена галерия на Варна с куратор Румен Серафимов.

Творби на Рафи Шехирян са представяни в:

Галерия „ Раковски“ 108, София; Изложбена зала на СБХ, Варна; Karl Kessler Gallery, Hallstatt, Austria; Jadite Gallery, New York; Arrivee Gallery, Red Bank, NJ; Studio 41,

Benicia, CA; La Musa, Washington; Don Muller Gallery, Northampton, MA; Detroit Gallery, Detroit, MI; Cenzia Gallery, Kenneth Square, PA; Red Sky Gallery, Charlotte, NC; Panache Gallery, Mendocino, CA; Christensen Heller Gallery, Oakland, CA; Skyline Gallery, Tucson, AZ; Bennet Galleries, Knoxville, TN; Artforms, Guilderland, NY; Jack Kellmer, Philadelphia, PA.

Творби на Рафи Шехирян са притежание на:

Национална художествена галерия, София; Градска художествена галерия, Варна;

Karl Kessler, Hallstatt, Austria; Mardirossyan, Paris; Boeing, Seattle, WA; Al Manahil, Riyadh, Saudi Arabia; Stephen Fisher Collection, Baltimore, MD; Darakchiev Collection, Long Island, NY; Nassya and Aaron Owens, Philadelphia, MD; Chris Horowitz, Washington, DC;

Scott Robertson, Red Bank, NJ.

ГАЛИНА ШЕХИРЯН

1956

Галина Шехирян е родена в Трявна на 28 февруари.

1975

Завършва Художествената гимназия в Казанлък.

1981

Завършва Националната художествена академия в класа на проф. Марин Върбанов.

Дипломната й работа е внушителна текстилна пластика от три големи цилиндрични форми, висящи в пространството и въздействащи мощно, модерно и нестандартно за академичните норми тогава. Тя предизвиква горещо одобрение и висока естетическа оценка от професорите Иван Кирков, Марин Върбанов и от свободомислещите преподаватели и студенти в Академията.

1981‒1987

Заедно със съпруга си Рафи Шехирян живее и работи в Трявна. Там създава творби, в които трансформира предмети и пособия от някогашния бит в изразителни и съвременни концептуални пластики. Те нямат аналог в тогавашното българско изкуство и се превръщат в новаторски и значим художествен феномен.

1988

Емигрира със съпруга си в Австрия.

1990

Установяват се в Ню Йорк, където живеят през следващите десет години и където се ражда синът им Джулиан. Тя работи като текстилен дизайнер в Allan Rodriguez Studio, New York;

Ellen Robinson, Inc.; Design International, New York.

1998

Създава Gali Studio, което придобива висока репутация в артгалериите като водещо студио за рисувано стъкло. Възражда старата и забравена техника Verre Eglomise ‒ използвана още в древноримския период, както и в Ренесанса ‒ която дава богати възможности за многопластово нанасяне на рисунък и цвят.

2000

Установява се със семейството си в Ню Джърси, САЩ.

2013

След смъртта на Рафи Шехирян през 2011 г. се установява във Флорида, САЩ, и значителна част от времето си прекарва в България, където участва в художествения живот. Работи в различни сфери на визуалното изкуство ‒ текстил, пластика от дърво и метал, стъкло, живопис.

Награди

1986 Годишна награда на Ателието на младия художник

1987 Специалната награда на журито от Третия международен пленер

по дървопластика ‒ Трявна

1987 Годишната награда на критиката, СБХ

Многократно е носител на награди в престижни форуми за стъкло ‒ Sarasota Art Museum; Artforms, Philadelphia; Lowe Art Museum, Miami; American Craft Councel, Baltimore.

Самостоятелни изложби

1987 Изложба в Галерията за млади художници ‒ „Раковски“ 108, София,

с куратор Филип Зидаров

1987 Изложба в залата на СБХ във Варна с куратор Румен Серафимов

2018 Изложба „Припомняне“ в галерия „Контраст“, София, с куратор проф. Аксиния Джурова

2021 Изложба в галерия „Пролет“, Бургас, с куратор проф. Аксиния Джурова

2021 Изложба в Градска художествена галерия – Варна с куратор Румен Серафимов

Участия в групови изложби

1983 Трета национална изложба на приложните изкуства, Ямбол

1984 ОХИ, Габрово

1985 Седма национална младежка изложба, София

1986 Трети международен пленер по дървопластика, Трявна

1986 ОХИ, Търговище

1987 Национална изложба по скулптура, София

2019 Open Files, Записки и бележки под линия, Пловдив

2021 Изложба „Проект Съдът“ в галерия „Райко Алексиев“, СБХ, София

Участия в артфоруми

2004 Morristown Art Museum Show

2004 Boston Art Museum Craft Show

2005 Baltimore ACC Show

2005 Atlanta Art Show

2006 Lexington Ave Armory, New York

2007 Madison Ave Armory, New York

2009 Baltimore ACC Show

2010 Westfield Spring Show

2011 Philadelphia Art Museum Show

2011 Sarasota American Art Marketing

2012 Lexington Ave Armory, New York

2013 Baltimore ACC Show

2014 Philadelphia Rosen Show

2016 West Palm Beach, FL

2018 Miami Art Show,FL

2019 Madison Ave Armory, New York

Нейни творби се представят от галериите:

Jedite Gallery, New York, NY; Arrivee Gallery, Red Bank, NJ; Studio 41, Benicia, CA; La Musa, Washington, DC; Don Muller Gallery, Northampton, MA; Detroit Gallery, Detroit, MI; Cenzia Gallery, Kennet Square, PA; Red Sky Gallery, Charlotte, VA; Panache Gallery, Mendocino, CA; Christensen Heller Gallery, Oakland, CA; Skyline Gallery, Tucson, AZ; Bennet Galleries, Knoxville, TN; Jack Kellmer, Philadelphia, PA; Artforms, Guilderland, NY; Newman Gallery, Washington, DC; Burns Court Gallery, Sarasota, FL; Shapiro Gallery, St. Petersburg, FL; Галерия „Контраст“, София; Галерия „Пролет“, Бургас

Творби на Галина Шехирян са притежание на:

Национална художествена галерия, София; Софийска градска художествена галерия;

Градска художествена галерия, Варна; Градска художествена галерия, Габрово;

колекциите Stephen Fisher Collection, Baltimore, MD; Aaron Owens, Philadelphia, PA; Boeing Co, Seattle, WA; Scott Robertson, Red Bank, NJ; Mardirossyan, Paris; Chris Horowitz, Washington, DC; Al Manahil, Riyadh, Saudi Arabia; Karl Kessler, Hallstatt, Austria; Terry Fisher, Washington, DC и частни колекции в САЩ, Япония, Австралия, Франция, Италия, Австрия и България.

Други