Днес е 29.11.2023

Утаеното време на Йордан Кисьов утвърждава новата неизбежност на модерността

02.06.2020

УТАЕНО ВРЕМЕ

Изложба на Йордан Кисьов в Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна

3 – 23 юни 2020

Годината е 2005. Близо до границата, която бележи разделителната линия между Южна и Северна Добруджа, при Силистра, по ниския бряг на реката е застанал един мъж. Едър, среден на ръст, с лице, по което усмивката и тъгата се смесват, но това го вижда реката, а ние го знаем като художника Йордан Кисьов. Застанал е с гръб към града, темето му е осветено и е опасано като венец от двете му страни от къдрава коса, която се събира в малка опашка на тила му, като на самурай. В това осветено място на своя „Автопортрет“, създаден през 1996 г., за да ни направи съпричастни на живота си, подвластен на творческия плам на изкуството, той изписва стих на Норвид:

Дали от тебе пепел

ще остане що

вятърът отвява в пропастта,

или под пепелта

се крият диамантите

от вечната зора

на младостта“…

(Гориш, не знаеш

Тъй ставаш волен,

Или загубваш всичко на света – б.а.)

Пред него е пясъкът, в който са утаени времената, запечатани са наносите от далечните земи на Европа, през която мощно триумфира река Дунав. Така се ражда идеята за „Отражения“, която той развива и представя в самостоятелната си изложба през 2005 в галерия „Райко Алексиев“ в София и в голямата си ретроспективна изложба през 2007 в ХГ – Силистра, на която той е дългогодишен директор. Тогава се формира концепцията на трите големи тематични линии в изкуството му – Контейнери, Отражения и Утаено време. В тях паралелно развива синкретични форми за живописта си, с умножаване на гледните точки, разбиване на оптичното и структурно единство на предмета, т.е. натурността му, едновременност на динамичните усещания и илюзорност.  

„Живописта нe е изкуството да се подражава на един обект чрез линии и багри, а да се даде пластично съзнание на нашия инстинкт. Няма нищо действително извън нас…“ бяха написали през 1911 Глез и Месанже в своята книга за принципите на модерното изкуство.

Художникът се взира един ден в чашата с изсъхнала утайка от кафе, за която се вярва, че може езотерично да ни разкрие минало, настояще и бъдеще, взира се в пукнатините на речния пясък и усеща знаците в стратиграфията на онова „Утаено време“,  в което има стъпки на живи и на мъртви хора, заличени от водата, но не и от нейната памет. Водата носи енергията на живота, премества в пространството видими и невидими структури, отражения, светлини, рефлекси, движения, контрасти и това поражда идеи как една живописна плоскост се преобразува магично в тримерно тяло, как утайката от кафе, събирана от възможно най-много действащи в града кафе машини, може да бъде основен формообразуващ и живописен ефект, защото в нея има много събрана символика. За изложбата си във Варненската галерия, посветена на 75-годишния му юбилей, художникът подготвя 16 произведения. Можем да я определим като арт инсталация с кодиран автобиографичен разказ, която е изградена с класическите средства на живописта в стила на оп арта с елементи на реди мейд. „Утаено време“ е авторски проект, специално създаден и адаптиран към галерийно пространство и осъществен на етапи в последните години. Това са живописни произведения, наситени с въображение и силна творческа енергия, разнообразни в тематика, изразни средства и пластичен език, произведения, които активират пространството извън себе си и излъчват енергията на емоциите и сетивата. 

Изложбата на Йордан Кисьов е енигматична, нестандартна според класическото понятие за живопис, отличава се с концептуална сложност, с метафоричния принцип на пренасяне на смисъла на образи и понятия във визуалните живописни обекти, които, както се вижда и от наименования им, имат чисто символно значение.

В утаеното време на Йордан Кисьов са напластени не само годините изкуство, там са и знаците, които бележат силата на неговия талант, отличаващ се с модерна сетивност и концептуална сложност. Името му е явление в историята на съвременното българско изкуство, а изкуството му утвърждава новата „неизбежност“ на модерността на визуалната ни култура още в самото начало на 80-те години на миналия век.  

Повече за изложбата и за творческата биография на Йордан Кисьов открийте във Фейсбук страницата на Градската художествена галерия – Варна: https://www.facebook.com/Varna.City.Art.Gallery

Пламена Димитрова-Рачева

Други